Ai më poshtëron, por unë e dua!!!

Dua t’ju tregoj se si jam zhytur në mëkat dhe nuk po di si të dal prej tij. Ndoshta dikush prej jush më ndihmon, me një mendim, një sugjerim… ndonëse i kam humbur shpresat se…